×

Blog categories

Latest posts

Metale przyciągane przez magnesy neodymowe

237 Views 10 Liked

Metale przyciągane przez magnesy neodymowe.

 

Żelazo  ( Fe ) - jest srebrzystobiałym metalem. Jest najczęściej występującym pierwiastkiem chemicznym na ziemi pod względem masy. Należy do grupy żelazowców, jest aktywny chemicznie. Żelazo nie jest odporne na czynniki atmosferyczne ( pokrywa się rdzą ) czyli tlenkiem żelaza.

Kobalt ( Co ) - jest srebrzystym lśniącym metalem. Jest zaliczany do grupy żelazowców. Kobalt jest metalem zawierającym właściwości ferromagnetyczne. Liczba atomowa tego pierwiastka to 27. Posiada on 26 izotopów, lecz jego trwała forma występuje jedynie w izotopie 59 (Stanowi on 100% naturalnego kobaltu)

Nikiel ( Ni ) – Srebrzystobiały metal o lekkim złotym połysku. Nikiel jest twardy i ciągliwy, należy do grupy metali przejściowych. Posiada właściwości ferromagnetyczne. Nikiel jest niezwykle odporny na korozję.

Gadolin ( Gd ) – Srebrzystoszary metal o dużych właściwościach ferromagnetycznych. Odkryty został w 1880 roku przez mineraloga Johana Gadolina.

Dysproz ( Dy ) – Srebrzystoszary metal, łatwo się utlenia, jest więc dobrym reduktorem. Posiada właściwości ferromagnetyczne. Jeden z metali ziem rzadkich. Odkryty w 1886 roku  przez francuskiego chemika Paula Emila Lacoqa de Boisbaudrana. W czystej postaci został otrzymany w latach 50 XX wieku za pomocą wymiany jonowej. Posiada bardzo wysoką podatność magnetyczną.

Erb ( Er ) – Aktywny metal o srebrzystoszarym kolorze, łatwo się utlenia jest dobrym reduktorem. Erb wykazuje właściwości paramagnetyczne.

Stal stop żelaza z węglem. Do powstania stali w hucie używa się pieców konwertorowych, łukowych i próżniowych, w których otrzymujemy stal wysokiej jakości.  Produktami końcowymi mogą być pręty, rury, płaskowniki, czy blacha.

metale przyciagane przez magnes neodymowy

Metale nieprzyciągane przez magnesy neodymowe.

 Metale nieżelazne zwane metalami kolorowymi. Stopy metali niezawierające żelaza. Zaliczamy do nich m.in.

  • Miedź
  • Cynk
  • Cynę
  • Ołów
  • Aluminium
  • Mosiądz
  • Brąz

Metale szlachetne - Są to metale odporne chemicznie. Wśród metali szlachetnych wyróżnia się srebro, złoto i platynę oraz inne metale z grupy platynowców tj.  pallad, ruten, osm, platynę, iryd. Metale szlachetne wykazują dużą odporność na korozję.      

Leave a comment

Log in to post comments